Δήμος Λευκωσίας - ΓΕΠΔ Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλί
ΓΕΠΔ Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλί

ΓΕΠΔ Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλί