Δήμος Λευκωσίας - ΓΕΠΔ Τμήματος Καθαριότητας
ΓΕΠΔ Τμήματος Καθαριότητας

ΓΕΠΔ Τμήματος ΚαθαριότηταςΤηλ.: 22 797 007
Τηλ. (2):
Τηλ. (3):
Φαξ:
Φαξ (2):
Φαξ (3):
E-Mail:
E-Mail (2):
E-Mail (3):
Διεύθυνση:
Τ.Κ.