Δήμος Λευκωσίας - Δημόσια Υγεία & Καθαριότητα
Δημόσια Υγεία & Καθαριότητα

Δημόσια Υγεία & Καθαριότητα


Έκδοση ενημερωτικού εντύπου για την πρόληψη των αστικών πυρκαγιών Έκδοση ενημερωτικού εντύπου για την πρόληψη των αστικών πυρκαγιών Download (Λήψη Αρχείου)
Έκδοση ενημερωτικού εντύπου για την πρόληψη των αστικών πυρκαγιών
Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα κουνούπια Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα κουνούπια Download (Λήψη Αρχείου)
Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα κουνούπια
Ετήσιο Πρόγραμμα Καθαριότητας 2019 Ετήσιο Πρόγραμμα Καθαριότητας 2019 Download (Λήψη Αρχείου)
Ετήσιο Πρόγραμμα Καθαριότητας 2019
Η συμβίωση με το κατοικίδιο μας Η συμβίωση με το κατοικίδιο μας Download (Λήψη Αρχείου)
Η συμβίωση με το κατοικίδιο μας
Πράσινο Σημείο στο Δήμο Λευκωσίας Πράσινο Σημείο στο Δήμο Λευκωσίας Download (Λήψη Αρχείου)
17 Φεβ. 2015
Πρόσθετη συλλογή πράσινων αποβλήτων Πρόσθετη συλλογή πράσινων αποβλήτων Download (Λήψη Αρχείου)
17 Φεβ. 2015
Όλοι μαζί, για μια καθαρή πόλη Όλοι μαζί, για μια καθαρή πόλη Download (Λήψη Αρχείου)
17 Φεβ. 2015
Αγαπώ τα ζώα και την πόλη μου Αγαπώ τα ζώα και την πόλη μου Download (Λήψη Αρχείου)
Μαζί για μια καθαρή πόλη Μαζί για μια καθαρή πόλη Download (Λήψη Αρχείου)
Μάζεψε τα, μην τα αφήσεις γιατί μια μέρα εσύ θα τα πατήσεις.
Μαζί για μια καθαρή πόλη Μαζί για μια καθαρή πόλη Download (Λήψη Αρχείου)
Μάζεψε τα, μην τα αφήσεις γιατί μια μέρα εσύ θα τα πατήσεις.
31 Ιουλ. 2013
Αίτηση για έκδοση άδειας σκύλου Αίτηση για έκδοση άδειας σκύλου Download (Λήψη Αρχείου)
Σύμφωνα με τον περί Σκύλων Νόμο κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να κατέχει σκύλο χωρίς να έχει εξασφαλίσει την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια κατοχής από την Αρμόδια Αρχή.
31 Ιουλ. 2013
Αίτηση για αδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών Αίτηση για αδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών Download (Λήψη Αρχείου)
Αίτηση για άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών: Σύμφωνα με τον περί Πώλησης Οινοπνευματωδών ποτών κανένα πρόσωπο δεν πωλεί ή προσφέρει προς πώληση ή επιτρέπει να πωλούνται ή προσφέρονται οποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά χωρίς να έχει εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια πώλησης από την Αρμόδια Αρχή. Ανακοίνωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον «Ο Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν.19(Ι)/2012»
31 Ιουλ. 2013
Αίτηση για αδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών (για Μεταπωλητές) Αίτηση για αδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών (για Μεταπωλητές) Download (Λήψη Αρχείου)
Αίτηση για άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών: Σύμφωνα με τον περί Πώλησης Οινοπνευματωδών ποτών κανένα πρόσωπο δεν πωλεί ή προσφέρει προς πώληση ή επιτρέπει να πωλούνται ή προσφέρονται οποιαδήποτε οινοπνευματώδη ποτά χωρίς να έχει εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια πώλησης από την Αρμόδια Αρχή. Ανακοίνωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον «Ο Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν.19(Ι)/2012»
31 Ιουλ. 2013
Αίτηση για έκδοση Υγειονομικού Πιστοποιητικού Αίτηση για έκδοση Υγειονομικού Πιστοποιητικού Download (Λήψη Αρχείου)
Κάθε υποστατικό τροφίμων που ασχολείται με την παρασκευή/ επεξεργασία/ συσκευασία/ διανομή-αποθήκευση/ πώληση τροφίμων (και συσκευασμένων) πρέπει να έχει έγκυρο Υγειονομικό Πιστοποιητικό.
31 Ιουλ. 2013
Αίτηση καταχώρησης υποστατικού τροφίμων στο μητρώο του Δ.Ι.Υ. και Υ.Δ.Υ. Αίτηση καταχώρησης υποστατικού τροφίμων στο μητρώο του Δ.Ι.Υ. και Υ.Δ.Υ. Download (Λήψη Αρχείου)
Σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, οποιοδήποτε υποστατικό ασχολείται με την παρασκευή, μεταποίηση, διανομή και πώληση τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και ποτών, πρέπει να είναι καταγεγραμμένο στο μητρώο της Αρμόδιας Αρχής, όπου για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
31 Ιουλ. 2013
Έντυπο δήλωσης για απόρριψη σκυβάλων στο Σκυβαλότοπο «Κοτσιάτη» Έντυπο δήλωσης για απόρριψη σκυβάλων στο Σκυβαλότοπο «Κοτσιάτη» Download (Λήψη Αρχείου)
Σύμφωνα με τον περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμο έχει ετοιμαστεί κατάλογος αποβλήτων στη βάση του οποίου πρέπει να δηλώνεται το είδος του φορτίου που ο κάθε ενδιαφερόμενος προτίθεται να απορρίψει στο σκυβαλότοπο
31 Ιουλ. 2013
Υγειονομικοί Όροι για κινητούς και προσωρινούς χώρους πώλησης τροφίμων Υγειονομικοί Όροι για κινητούς και προσωρινούς χώρους πώλησης τροφίμων Download (Λήψη Αρχείου)
Σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία οι διάφορες σκηνές σε πανηγύρια, τα περίπτερα σε αγορές και τα οχήματα πώλησης τροφίμων υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις της νομοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων που προσφέρονται.
06 Μαρ. 2014
Συμβουλές για αντιμετώπιση των τρωκτικών Συμβουλές για αντιμετώπιση των τρωκτικών Download (Λήψη Αρχείου)
03 Απρ. 2014
Η ποντικα και η αντιμετώπισή της Η ποντικα και η αντιμετώπισή της Download (Λήψη Αρχείου)
03 Απρ. 2014
Τρόποι αποφυγής τρωκτικών και εντόμων Τρόποι αποφυγής τρωκτικών και εντόμων Download (Λήψη Αρχείου)
 |<  < 1 - 2  >  >|