Δήμος Λευκωσίας - Τεχνική Υπηρεσία
Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία


01 Νοε. 2017
Αίτηση για την τοποθέτηση προστατευτικών πασσάλων Αίτηση για την τοποθέτηση προστατευτικών πασσάλων Download (Λήψη Αρχείου)
Αίτηση για την τοποθέτηση προστατευτικών πασσάλων
Κριτήρια για αίτηση τοποθέτησης προστατευτικών πασσάλων:

• Η άδεια εγκρίνεται με την προϋπόθεση ότι το πλάτος του ωφέλιμου πεζοδρομίου δεν είναι μικρότερο του 1.20μ. και δεν υπάρχουν δέντρα πάνω στο πεζοδρόμιο.

• Η προμήθεια και η τοποθέτηση των πασσάλων είναι ευθύνη του αιτητή.

• Οι πάσσαλοι που θα τοποθετηθούν από τον αιτητή πρέπει να είναι σύμφωνα με την τυπική λεπτομέρεια που δίδεται σε κάθε εγκεκριμένο αιτητή και σε απόσταση 1.70μ. μεταξύ τους και 0.25μ. από την άκρη του κράσπεδου.

• Το αντανακλαστικό αυτοκόλλητο που τοποθετείται πάνω στον πάσσαλο θα πρέπει να είναι χρώματος κίτρινο.

31 Ιουλ. 2013
Έντυπο Κατασκευής Δημόσιου Πεζοδρομίου Έντυπο Κατασκευής Δημόσιου Πεζοδρομίου Download (Λήψη Αρχείου)
Έντυπο Κατασκευής Δημόσιου Πεζοδρομίου