Δήμος Λευκωσίας - Οδικός Φωτισμός
Οδικός Φωτισμός

Οι λάμπες του οδικού δικτύου έξω από το σπίτι μου δεν λειτουργούν. Πού πρέπει να αποταθώ;
Στο ΓΕΠΔ στα τηλέφωνα 22797007, για να δώσετε την ακριβή διεύθυνση που παρουσιάζετε το πρόβλημα.
Ποιο είναι το ωράριο για τον οδικό φωτισμό?
Η ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας του οδικού φωτισμού δεν γίνεται κατά δρόμο ή περιοχή αλλά είναι παγκύπρια με βάση συμφωνίας Τοπικών Αρχών / ΑΗΚ / Αστυνομίας. Το ωράριο λειτουργίας του οδικού φωτισμού ανάβει μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου και σβήνει πενήντα λεπτά πριν την ανατολή. Αυτό ισχύει παγκύπρια.