Δήμος Λευκωσίας - Τεχνική Υπηρεσία
Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία


Θέλω να εκδώσω πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής. Που πρέπει να αποταθώ;
Θα αποταθείτε στον κλάδο ελέγχου ανάπτυξης στο τηλέφωνο 22797500 ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy για περισσότερες πληροφορίες.
Θέλω να κάνω κάποια βελτίωση που πρέπει να αποταθώ;
Θα αποταθείτε στον κλάδο ελέγχου ανάπτυξης στο τηλέφωνο 22797500 ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy για περισσότερες πληροφορίες.
Οι ρίζες των δένδρων έχουν ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου μπροστά από το σπίτι μου. Πού πρέπει να αποταθώ;
Θα αποταθείτε στο ΓΕΠΔ στα τηλέφωνα 22797007, για να δώσετε την ακριβή διεύθυνση που παρουσιάζεται το πρόβλημα.
Στο δρόμο που χρησιμοποιώ καθημερινά υπάρχει μια μεγάλη λαγκούβα. Πού πρέπει να αποταθώ;
Θα αποταθείτε στο ΓΕΠΔ στα τηλέφωνα 22797007, για να δώσετε την ακριβή διεύθυνση που παρουσιάζεται το πρόβλημα.
Τα όμβρια ύδατα μαζεύονται μπροστά από την είσοδο του σπιτιού μου. Πού πρέπει να αποταθώ;
Θα αποταθείτε στο ΓΕΠΔ στα τηλέφωνα 22797007, για να δώσετε την ακριβή διεύθυνση που παρουσιάζεται το πρόβλημα.
Το σπίτι μου βρίσκεται σε περιοχή που καθορίζεται στο τοπικό σχέδιο ως περιοχή ειδικού χαρακτήρα.
Θα αποταθείτε στον κλάδο ελέγχου ανάπτυξης στο τηλέφωνο 22797500 ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy για περισσότερες πληροφορίες.