Δήμος Λευκωσίας - Δημοτική Συνέλευση Παλουριώτισσας
Δημοτική Συνέλευση Παλουριώτισσας

Δημοτική Συνέλευση Παλουριώτισσας