Δήμος Λευκωσίας - Διαπολιτισμικό Κέντρο
Διαπολιτισμικό Κέντρο

Διαπολιτισμικό Κέντρο«Επικοινωνία και Ένταξη»
 
Το «Διαπολιτισμικό Κέντρο» απευθύνεται σε μετανάστες που διαμένουν στο Δήμο Λευκωσίας και παρέχει ένα φιλόξενο χώρο εκπαίδευσης, όπου τα μέλη αναπτύσσουν τόσο τις γλωσσικές όσο και τις ηλεκτρονικές δεξιότητες τους σε μια προσπάθεια παροχής των κατάλληλων εφοδίων για προσαρμογή και ένταξη στην Κυπριακή κοινωνία.
 
Στόχοι:
 • Αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μεταναστών και η ένταξη τους στην κοινότητα
 • Ενίσχυση, στήριξη και παροχή υπηρεσιών στους μετανάστες με σκοπό την αναβάθμιση των κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που υποβοηθούν την επαγγελματική αποκατάσταση και κατ’ επέκταση την κοινωνικοποίηση τους.
 • Δημιουργία άτυπων διχτύων στήριξης που να υποβοηθούν την επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία.
 • Δημιουργία υπηρεσιών που καταπολεμούν το ψηφιακό αναλφαβητισμό.
 • Ενεργοποίηση των μελών για εθελοντική προσφορά.
 
Ενδεικτικές Υπηρεσίες:
 • Μαθήματα Ελληνικών - Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Αγγλικών.
 • Δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet Café) σε ένα φιλόξενο και άρτια εξοπλισμένο χώρο 
 • Καθοδήγηση σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από επαγγελματία Κοινωνικό Λειτουργό
 • Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης αλλά και ψυχολογικής στήριξης
 • Διαλέξεις σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης, ηθών, εθίμων και θεσμών προστασίας του πολίτη στη χώρα υποδοχής
 • Διαλέξεις προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με στόχο την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
 
Ημέρες – Ώρες λειτουργίας:
 
Δευτέρα - Παρασκευή: Απογευματινές ώρες
 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας