Δήμος Λευκωσίας - Βελτίωση της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση
Βελτίωση της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση

Βελτίωση της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση


Το Έργο αφορά την πλήρη Ανάπλαση της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση, από το ύψος της οδού Σάμου - Σπύρου Λάμπρου στα βόρεια, μέχρι τον κυκλικό Κόμβο του Προεδρικού Μεγάρου στα νότια, μήκους 850μ. και συνολικού εμβαδού ανάπλασης 13500τμ.

Οι  εργασίες συνοπτικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
  • Κατασκευή νέου οδοστρώματος δύο λωρίδων κυκλοφορίας αντίθετης κατεύθυνσης, με θέσεις στάθμευσης επί της οδού. Δημιουργία νέων πεζοδρομίων με επαρκές πλάτος και λήψη μέτρων για ασφαλή διακίνηση πεζών και βελτίωση συνθηκών προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ. Επανασχεδίαση οριζόντιας και κατακόρυφης οδικής σήμανσης.
  • Κατασκευή δύο νέων ισόπεδων διαβάσεων πεζών τύπου zebra  και βελτίωση της  υφιστάμενης διάβασης πεζών παρά την οδό Κάσου.
  • Δημιουργία σε δύο σημεία στάσεων λεωφορείων δημόσιας χρήσης και συστημάτων πληροφόρησης του κοινού.
  • Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Λευκωσίας (NFN),  για υποστήριξη συστημάτων « Έξυπνης πόλης» (smart city)
  • Προσθήκη νέων χώρων/λωρίδων πρασίνου εκατέρωθεν της Λεωφόρου και τοπιοτέχνηση με νέες φυτεύσεις - προσθήκη μεγάλων δέντρων. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος άρδευσης. Τοποθέτηση σκιάστρων σε συνδυασμό με καθιστικά.
  • Υπογειοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας και εγκατάσταση νέου συστήματος υδροσυλλογής ομβρίων.
  • Εγκατάσταση νέου αστικού εξοπλισμού και υψηλής απόδοσης Οδικό Φωτισμό.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
  • Βελτίωση των συνθηκών διακίνησης πεζών και οχημάτων.
  • Διατήρηση του ιδιαίτερου περιβαλλοντικού χαρακτήρα του δρόμου, με προστασία υφιστάμενων μεγάλων δέντρων και ενίσχυση του πρασίνου με νέες φυτεύσεις.
  • Αύξηση επισκεψιμότητας μέσω της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και των συνθηκών πρόσβασης και διακίνησης στον χώρο.