Δήμος Λευκωσίας - Εργασίες στη γέφυρα Αρχ. Μακαρίου Β’ (άνοιγμα Κολοκάση)
Εργασίες στη γέφυρα Αρχ. Μακαρίου Β’ (άνοιγμα Κολοκάση)

Εργασίες στη γέφυρα Αρχ. Μακαρίου Β’ (άνοιγμα Κολοκάση)


17 Μαρ. 2017 11:10
Όλα είναι έτοιμα και οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από την μεγάλη εβδομάδα. Η μικρή καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί οφείλεται στην αναγκαία μελέτη του σοβαρού προβλήματος που προέκυψε και στις υποχρεωτικές διαδικασίες προσφορών που επιβάλει η κειμένη νομοθεσία.
 
Μετά την εμφάνιση του προβλήματος στο ασφαλτικό οδόστρωμα της γέφυρας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β’ (άνοιγμα Κολοκάση), έγινε διερευνητική εκσκαφή κατά την οποία παρατηρήθηκε ότι υπήρξε υποχώρηση του καμαρωτού οχετού λόγω πτώσης λίθων από το άνω μέρος του, οι οποίοι παρουσιάζουν γενικά σοβαρή διάβρωση. Η ζημιά στον πέτρινο καμαρωτό οχετό προκύπτει από την παρατεταμένη έκθεση σε συνθήκες υγρασίας λόγω της συνεχούς ροής νερού καθώς και από τη φυσική φθορά της λιθοδομής από πουρόπετρα.
 
Αφού έγιναν οι πρώτες απαιτούμενες ενέργειες προσωρινής μετακίνησης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και σωλήνων άρδευσης που περνούσαν διαμέσου του καμαρωτού οχετού, ο Δήμος προχωρεί στην τοποθέτηση διπλού οχετού για απορροή των ομβρίων υδάτων και στην κατασκευή πλάκας έδρασης του οδοστρώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα, ανακατασκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος και αποκατάσταση της οδικής σήμανσης, για την ασφαλή διακίνηση των οχημάτων και πεζών.  
 
Λυπούμαστε για την τυχών ταλαιπωρία του κοινού, όμως η όλη εργασία θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο για αποκατάσταση της σοβαρής αυτής ζημιάς. Με την έγκαιρη παρατήρηση και την επέκταση της ζημιάς αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε τραυματισμός συμπολιτών μας, ή η πρόκληση περαιτέρω προβλημάτων στα διερχόμενα οχήματα.