Δήμος Λευκωσίας - 4η συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου InnovaSUMP
4η συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου InnovaSUMP

4η συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου InnovaSUMP


29 Νοε. 2018 11:15
Πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2018, η 4η συνάντηση της τοπικής ομάδας υποστήριξης του έργου InnovaSUMP - Innovation in sustainable urban mobility plans for low carbon transport (Καινοτομίες στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας για αστικές μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα) του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG Europe το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από ιδίους πόρους.

Στο εταιρικό σχήμα με επικεφαλής το Δήμο Λευκωσίας, συμμετέχουν Δήμοι από όλη την Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων των Δήμων Πράγας (Τσεχία), Ντέβον (Ηνωμένο Βασίλειο), Ραβέννα (Ιταλία), Βίλνιους (Λιθουανία), Κορδελιού – Ευόσμου (Ελλάδα),  Ιασίου (Ρουμανία), Βισέου (Πορτογαλία), καθώς και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που θα παρέχουν την επιστημονική υποστήριξη στους εταίρους.

Ο Δήμος Λευκωσίας μέσα από το έργο InnovaSUMP το οποίο επικεντρώνεται στη βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών στον τομέα των μεταφορών στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος μετακινήσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων και του Δήμου Λευκωσίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την πρόοδο του έργου και τις καινοτομίες/προτάσεις που παρουσιάστηκαν κατά το «Study Tour» στο Exeter (12-13 Σεπτεμβρίου 2018), και στο θεματικό εργαστήριο που διοργανώθηκε από το Interreg Europe στο Manchester (21 Νοεμβρίου 2018).

Παράλληλα, ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους, στα πλαίσια δημιουργίας του σχεδίου δράσεως (action plan), να προτείνουν δράσεις τους που έχουν ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν και εμπίπτουν στους τέσσερις πυλώνες του Προγράμματος.Επίσης, έγινε σχετική ενημέρωση για μελλοντική συμμετοχή της τοπικής ομάδας υποστήριξης σε «Exchange Knowledge Meeting» στη Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), τον Ιανουάριο 2019, και στο 4ο θεματικό Εργαστήριο στο Vilnius.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.interregeurope.eu/innovasump