Δήμος Λευκωσίας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα των οδών Στασικράτους και Μνασιάδου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα των οδών Στασικράτους και Μνασιάδου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα των οδών Στασικράτους και Μνασιάδου


12 Φεβ. 2019 13:15
Μετά από σχετικές μελέτες της υπηρεσίας στην περιοχή όπου υλοποιούνται τα έργα ανάπλασης του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου πληροφορείται το κοινό ότι από τις 15 Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στόχο την απάμβλυνση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που έχουν παρατηρηθεί.

Αλλαγή κατεύθυνσης μονοδρόμησης της οδού Στασικράτους (από Στ. Κουμανούδη προς Μνασιάδου) και της Μνασιάδου (από Στασικράτους μέχρι Φώτη Πίττα). Με αυτές τις αλλαγές στοχεύουμε στην προσωρινή λύση εισόδου /εξόδου των οχημάτων στους χώρους στάθμευσης και στις φορτοεκφορτώσεις της περιοχής, με αριστερόστροφη κίνηση.

Ενίσχυση των χρόνων σηματοδότησης στους τρεις επηρεαζόμενους φωτοελεγχόμενους κόμβους, (Διγενή Ακρίτα-Μακαρίου, Θεμιστοκλή Δέρβη - Φλωρίνης, Θεμιστοκλή Δέρβη – Στασικράτους)  τροποποιώντας στο πλαίσιο του δυνατού, τη διερχόμενη τροχαία κίνηση.

Στόχος μας είναι η λειτουργία των οδικών τμημάτων της οδού Μνασιάδου, προς το τέλος Απριλίου 2019 και στη συνέχεια, της οδού Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας. Με αυτόν τον τρόπο θα εξυπηρετηθεί καλυτέρα η περιοχή και θα εξομαλυνθεί σε μεγάλο βαθμό η υφιστάμενη κατάσταση.

Οι τροποποιημένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις φαίνονται στο χάρτη.