Δήμος Λευκωσίας - Προκήρυξη διαγωνισμού για το σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας (1)
Προκήρυξη διαγωνισμού για το σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας (1)

Προκήρυξη διαγωνισμού για το σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας (1)


05 Απρ. 2019 14:10
Παράταση υποβολής προτάσεων μέχρι 15 Απριλίου

Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι δίνεται παράταση στην υποβολή προτάσεων του διαγωνισμού για το σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2019 – Κάτω από τα Τείχη (λογότυπο, σήμα και σχετικές εφαρμογές του).

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2019 στις 10π.μ. στο nicifest@nicosiamunicipality.org.cy

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών όρων και προδιαγραφών βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy / Ανακοινώσεις. (https://bit.ly/2Yv8e6A)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γιώργο Γ. Παπαγεωργίου στο τηλέφωνο 99080865 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση george.papageorgiou@nicosiamunicipality.org.cy.