Δήμος Λευκωσίας - Ο Δήμος Λευκωσίας συμμετείχε με επιτυχία στην εκστρατεία καθαριότητας ‘Let’s Do It Cyprus!’
Ο Δήμος Λευκωσίας συμμετείχε με επιτυχία στην εκστρατεία καθαριότητας ‘Let’s Do It Cyprus!’

Ο Δήμος Λευκωσίας συμμετείχε με επιτυχία στην εκστρατεία καθαριότητας ‘Let’s Do It Cyprus!’


08 Απρ. 2019 11:25
Ο Δήμος Λευκωσίας συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στην Παγκύπρια εκστρατεία εθελοντικού καθαρισμού Let’s Do It Cyprus! η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε όλη την Κύπρο μετά από πρωτοβουλία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Σκοπό της αποτελεί η εμπλοκή Δήμων και Κοινοτήτων στον καθαρισμό διαφόρων περιοχών και η απαλλαγή τους από άχρηστα αντικείμενα.

Το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του Δήμου Λευκωσίας για την ενίσχυση της καθαριότητας στην πόλη μας και την ουσιαστική συμβολή του σε αυτή την πρωτοβουλία, διοργάνωσε, στο πλαίσιο της εκστρατείας καθαρισμού «Let’s Do It Cyprus!, Καθαρίζουμε την Κύπρο σε μια μέρα», την Κυριακή 7 Απριλίου στον πεζόδρομο του Πεδιαίου ποταμού στην Λευκωσία. Στην εκδήλωση καθαριότητας συμμετείχε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κυριάκος Τσιμίλλης.