Δήμος Λευκωσίας - Δεύτερη Εκστρατεία Καθαριότητας στον Δήμο Λευκωσίας
Δεύτερη Εκστρατεία Καθαριότητας στον Δήμο Λευκωσίας

Δεύτερη Εκστρατεία Καθαριότητας στον Δήμο Λευκωσίας


16 Μαϊ. 2019 11:35
Η δεύτερη εκστρατεία καθαριότητας και δωρεάν συλλογής κλαδευμάτων και ογκωδών αντικειμένων έχει ξεκινήσει από τις 13 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 17 Ιουλίου 2019. Κατά την περίοδο αυτή ο Δήμος αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των αυλακιών, οχετών και δημόσιων χώρων εντός των δημοτικών του ορίων.

Αναλυτικά, η χρονική περίοδος ανά ενορία και υποτομέα είναι η εξής:
Άγιος Ανδρέας (1): 13 - 17 Μαΐου, Άγιος Ανδρέας (2): 20 - 24 Μαΐου, Άγιος Ανδρέας (3): 27 - 31 Μαΐου, Τρυπιώτης (1): 18  - 21 Ιουνίου,  Τρυπιώτης (2): 24 - 28 Ιουνίου, Αγίοι Ομολογητές (1): 13 - 22 Μαΐου, Αγίοι Ομολογητές (2): 23 - 31 Μαΐου, Αγίοι Ομολογητές (3): 3 - 21 Ιουνίου, Αγίοι Ομολογητές (4): 24 Ιουνίου - 2 Ιουλίου, Άγιος Αντώνιος (1): 10  - 17 Ιουλίου, Άγιος Αντώνιος (2): 3 - 9 Ιουλίου, Παλλουριώτισσα (1): 1 - 17 Ιουλίου, Παλλουριώτισσα (2): 18 - 28 Ιουνίου, Παλλουριώτισσα (3): 30 Μαΐου - 14 Ιουνίου, Παλλουριώτισσα (4): 13 - 29 Μαΐου, Εντός των Τειχών (1): 3 - 7 Ιουνίου, Εντός των Τειχών (2): 10  - 14 Ιουνίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (1): 1 - 5 Ιουλίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (2): 8 - 17 Ιουλίου, Καϊμακλί (1): 3 - 11 Ιουνίου, Καϊμακλί (2): 18 - 24 Ιουνίου, Καϊμακλί (3): 25 Ιουνίου - 2 Ιουλίου, Καϊμακλί (4): 13 - 28 Μαΐου, Καϊμακλί (5): 3 - 12 Ιουλίου, Ταχτ Ελ Καλέ: 15 - 17 Ιουλίου, Γενί Τζαμί: 12 - 14 Ιουνίου, Ομορφίτα: 29 - 31 Μαΐου.

Για καλύτερη και αποτελεσματικότερη ανακύκλωση των αντικειμένων και υλικών, καλούνται οι δημότες να τα τοποθετούν σε διαφορετικές σακούλες.

- Κλαδεύματα και πράσινα απόβλητα κήπου (φύλλα, χόρτα).
- Ηλεκτρικός/ηλεκτρονικός εξοπλισμός όπως ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
- Ογκώδη/άχρηστα αντικείμενα όπως στρώματα, παλαιά έπιπλα.
- Σύμμεικτα απόβλητα. (διάφορα απορρίμματα)

Υπενθυμίζεται ότι η τοποθέτηση των υλικών που προκύπτουν από τον καθαρισμό, πρέπει να γίνεται δύο μέρες πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες, με τρόπο που να μην παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να προστατεύεται το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα καθαριότητας του Δήμου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα γραφεία μας ή από την ιστοσελίδα του δήμου www.nicosia.org.cy.

Καθαρισμός οικοπέδων και ανοικτών χώρων

Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί επίσης όλους τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες ακατοίκητων υποστατικών και ανοικτών ιδιωτικών χώρων / οικοπέδων να φροντίσουν για την καθαριότητά τους εντός της προκαθοριζόμενης χρονικής προθεσμίας όπως αναφέρεται στις σχετικές επιστολές / ειδοποιήσεις που τους έχουν αποσταλεί.

Διευκρινίζεται ότι σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος δύναται να προχωρήσει στον καθαρισμό και την απαλλαγή τους από άγρια βλάστηση, σκύβαλα και άχρηστα αντικείμενα χρεώνοντας τους ιδιοκτήτες των τεμαχίων τα οποία θα καθαριστούν από ειδικά συνεργεία του Δήμου το ανάλογο χρηματικό αντίτιμο. Για κάθε κανονικό οικόπεδο η φετινή χρέωση αντιστοιχεί στο ποσό των €85.00. Οι χρεώσεις των ακατοίκητων υποστατικών υπολογίζονται ανάλογα με τις εργατοώρες και τον όγκο των ακαθαρσιών που θα προκύψουν.

Για την ομαλή διεξαγωγή και την επιτυχία της εκστρατείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις ημέρες περισυλλογής στην περιοχή τους στο τηλέφωνο 22797007 (Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη), 22797312/314 (Υγειονομική Υπηρεσία) και 22797620/621 (Τμήμα Καθαριότητας).