Δήμος Λευκωσίας - Στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών και ακριτικών περιοχών
Στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών και ακριτικών περιοχών

Στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών και ακριτικών περιοχών


06 Ιουν. 2019 14:20
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ανακοινώσει το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών και ακριτικών περιοχών και αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, όπως ανέγερση κατοικίας, αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, αγορά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, καθώς και απόκτηση με δωρεά ή και με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.

Το σχέδιο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και οι δαπάνες που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση δικαιούχων για απόκτηση κατοικίας καταβάλλονται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις. Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Δηλαδή η συνολική δαπάνη πρέπει να είναι τουλάχιστον €20.000 και ως εκ τούτου το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι  €10.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας και τα καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια του Σχεδίου που αναφέρονται στην προκήρυξη του Σχεδίου.

Η παροχή οικονομικής ενίσχυσης αφορά την κατοίκηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές/κοινότητες εντός οικιστικών περιοχών και οικιστικών ζωνών. Στον Δήμο Λευκωσίας περιλαμβάνονται οδοί κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών https://bit.ly/2MwMbdR.

Οι  οδοί έχουν καθοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας και είχαν αποσταλεί στο Υπουργείο κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του σχεδίου. 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης έχει καθοριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από το Υπουργείο Εσωτερικών  στη Λευκωσία και από τις Επαρχιακές Διοικήσεις,  καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (https://bit.ly/2MwMbdR) και των Επαρχιακών Διοικήσεων (www.moi.gov.cy/moi/da/dadmin.nsf). Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στις Επαρχιακές Διοικήσεις.