Δήμος Λευκωσίας - Δοκιμαστικός έλεγχος φωτισμού της Πλατείας Ελευθερίας
Δοκιμαστικός έλεγχος φωτισμού της Πλατείας Ελευθερίας

Δοκιμαστικός έλεγχος φωτισμού της Πλατείας Ελευθερίας