Δήμος Λευκωσίας - Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου


1241 (21/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1241 (21/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1240 (20/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου 1240 (20/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Download (Λήψη Αρχείου)
1239 (19/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου 1239 (19/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Download (Λήψη Αρχείου)
1238 (18/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1238 (18/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1237 (17/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου 1237 (17/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Download (Λήψη Αρχείου)
1236 (16/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου 1236 (16/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Download (Λήψη Αρχείου)
1235 (15/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1235 (15/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1233 (13/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1233 (13/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1232 (12/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου 1232 (12/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Download (Λήψη Αρχείου)
1231 (11/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1231 (11/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1229 (09/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1229 (09/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1228 (08/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1228 (08/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1227 (07/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1227 (07/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1226 (06/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου 1226 (06/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Download (Λήψη Αρχείου)
1225 (05/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1225 (05/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1224 (04/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου 1224 (04/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Download (Λήψη Αρχείου)
1223 (03/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1223 (03/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1222 (02/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1222 (02/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1221 (01/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου 1221 (01/16) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Download (Λήψη Αρχείου)