Δήμος Λευκωσίας - Πρακτικά (2017)
Πρακτικά (2017)

1243 (01/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου 1243 (01/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Download (Λήψη Αρχείου)
1265 (23/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1265 (23/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1264 (22/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1264 (22/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1263 (21/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1263 (21/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1262 (20/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1262 (20/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1261 (19/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1261 (19/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1260 (18/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1260 (18/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1259 (17/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1259 (17/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1258 (16/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1258 (16/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1257 (15/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1257 (15/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1256 (14/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1256 (14/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1255 (13/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1255 (13/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1254 (12/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1254 (12/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1253 (11/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1253 (11/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1252 (10/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1252 (10/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1251 (09/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1251 (09/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1250 (08/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1250 (08/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1249 (07/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1249 (07/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1248 (06/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) 1248 (06/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου (Τμήμα) Download (Λήψη Αρχείου)
1247 (05/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου 1247 (05/17) Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου Download (Λήψη Αρχείου)
 |<  < 1 - 2  >  >|