Δήμος Λευκωσίας - Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου - Παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος "Guy and Rachel" από τον κ. Γιάγ
Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου - Παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος "Guy and Rachel" από τον κ. Γιάγ

Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου - Παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος "Guy and Rachel" από τον κ. Γιάγ

23 (Πέμπτη), Μάρτιος 2017 23/03/2017 - 18:30- Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας

Παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος, της αγάπης και της θυσίας "Guy et Rachel" από τον συγγραφέα, κ. Ιωάννη Δ. Αντωνιάδη, σε συνεργασία με το Επίτιμο Προξενείο του Καναδά, το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου και το γαλλικό βιβλιοπωλείο La Boîte à Lire.

Πέμπτη, 23 March, 18:30μμ.
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας,
Οδός Ερμού 285,1017, Λευκωσία.