Δήμος Λευκωσίας - «Η νεωτερική επίδραση των γαλλικών γραμμάτων στον Πρώιμο Νεοελληνικό Διαφωτισμό»
«Η νεωτερική επίδραση των γαλλικών γραμμάτων στον Πρώιμο Νεοελληνικό Διαφωτισμό»

«Η νεωτερική επίδραση των γαλλικών γραμμάτων στον Πρώιμο Νεοελληνικό Διαφωτισμό»

22 (Τετάρτη), Μάρτιος 2017 22/03/2017 - 19:30- Αίθουσα Καστελιώτισσα