Δήμος Λευκωσίας - Νύχτες Καλοκαιριού - Summer Breeze
Νύχτες Καλοκαιριού - Summer Breeze

Νύχτες Καλοκαιριού - Summer Breeze

23 (Τρίτη), Ιούλιος 2019 23/07/2019 - 20:30- Πολυεργαστηριακό Κέντρο Χρυσαλινιώτισσας