Δήμος Λευκωσίας - Νύχτες Καλοκαιριού - Κλασσικά Ελληνικά Τραγούδια
Νύχτες Καλοκαιριού - Κλασσικά Ελληνικά Τραγούδια

Νύχτες Καλοκαιριού - Κλασσικά Ελληνικά Τραγούδια

22 (Πέμπτη), Αύγουστος 2019 22/08/2019 - 20:30- Πλατεία Φανερωμένης