Δήμος Λευκωσίας - Νύχτες Καλοκαιριού - Λαϊκόν Αρχονταρίκι
Νύχτες Καλοκαιριού - Λαϊκόν Αρχονταρίκι

Νύχτες Καλοκαιριού - Λαϊκόν Αρχονταρίκι

03 (Τρίτη), Σεπτέμβριος 2019 03/09/2019 - 20:30- Πλατεία Φανερωμένης