Δήμος Λευκωσίας - Ειδική ξενάγηση: Πενταδάκτυλος Contemporaries
Ειδική ξενάγηση: Πενταδάκτυλος Contemporaries

Ειδική ξενάγηση: Πενταδάκτυλος Contemporaries

11 (Τετάρτη), Σεπτέμβριος 2019 11/09/2019 - 18:00- Λεβέντειος Πινακοθήκη