Δήμος Λευκωσίας - Χριστουγεννιάτικο Διήμερο Παζαράκι Βιβλίου
Χριστουγεννιάτικο Διήμερο Παζαράκι Βιβλίου

Χριστουγεννιάτικο Διήμερο Παζαράκι Βιβλίου

07 (Σάββατο), Δεκέμβριος 2019 07/12/2019 - 08/12/2019 10:00-21:00