Δήμος Λευκωσίας - «Εκδηλώσεις Φεβρουαρίου στη Λαϊκή Γειτονιά»
«Εκδηλώσεις Φεβρουαρίου στη Λαϊκή Γειτονιά»

«Εκδηλώσεις Φεβρουαρίου στη Λαϊκή Γειτονιά»

12 (Τρίτη), Φεβρουάριος 2019 12/02/2019 - 16/02/2019 10:00-22:00 Λαϊκή Γειτονιά

Τρίτη: 11:00π.μ. Έκθεση - παρουσίαση - προσφορά Κυπριακής ελιάς, Ελαιολάδου και παραγώγων (Αριστοκύπρου 15).
Τετάρτη μέχρι Σάββατο: 11:30π.μ. Λευκαρίτικο κέντημα από κυρία Μαρία κεντήστρια εκ Λευκάρων (Αριστοκύπρου 6).
Τετάρτη μέχρι Σάββατο: Παραγωγή παραδοσιακού παστελιού (Αριστοκύπρου 35).
Πέμπτη: 10:00π.μ. Παρουσίαση Κυπριακής κουζίνας (Αριστοκύπρου 27).