Δήμος Λευκωσίας - 8ο Συμπόσιο Ζιβανίας
8ο Συμπόσιο Ζιβανίας

8ο Συμπόσιο Ζιβανίας

16 (Σάββατο), Μάρτιος 2019 16/03/2019 - 17:00- Δημαρχείο Λευκωσίας στην Πλατεία Ελευθερίας