Δήμος Λευκωσίας - "Ο ΚΟΜΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ"
"Ο ΚΟΜΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ"

"Ο ΚΟΜΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ"

15 (Παρασκευή), Μάρτιος 2019 15/03/2019 - 20:30- Σατιρικό Θέατρο

