Δήμος Λευκωσίας - «Τρέχω για τον Συνάνθρωπό μου» - Εις μνήμην Ανδρέα Γεωργιάδη
«Τρέχω για τον Συνάνθρωπό μου» - Εις μνήμην Ανδρέα Γεωργιάδη

«Τρέχω για τον Συνάνθρωπό μου» - Εις μνήμην Ανδρέα Γεωργιάδη

11 (Σάββατο), Μάιος 2019 11/05/2019 - 18:00- American Academy Nicosia