Δήμος Λευκωσίας - Under the Stars
Under the Stars
17 (Παρασκευή), Μάιος 2019 17/05/2019 - 20:00- Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας