Δήμος Λευκωσίας - Εκδήλωση για τη Διεθνή Μέρα Παιδιού
Εκδήλωση για τη Διεθνή Μέρα Παιδιού

Εκδήλωση για τη Διεθνή Μέρα Παιδιού

01 (Σάββατο), Ιούνιος 2019 01/06/2019 - 16:30- Περιοχή Λήδρα Πάλας