Δήμος Λευκωσίας - 6ο ετήσιο Street Festival
6ο ετήσιο Street Festival

6ο ετήσιο Street Festival

14 (Παρασκευή), Ιούνιος 2019 14/06/2019 - 18:00- Πλατεία Φανερωμένης