Δήμος Λευκωσίας - Αίτηση ΠΠΑ 81/19 στη στην οδό Βασιλέως Παύλου 13 και Γρηγόρη Αυξεντίου γωνία - ενορία Τρυπιώτης
Αίτηση ΠΠΑ 81/19 στη στην οδό Βασιλέως Παύλου 13 και Γρηγόρη Αυξεντίου γωνία - ενορία Τρυπιώτης

Αίτηση ΠΠΑ 81/19 στη στην οδό Βασιλέως Παύλου 13 και Γρηγόρη Αυξεντίου γωνία - ενορία Τρυπιώτης


Τρίτη, 13 Αυγ. 2019
Αλλαγή χρήσης καταστήματος σε μπαρ.


Αναφορικά με τηv προτεινόμενη ανάπτυξη δηλώvω ότι:


 Security code

Αίτηση ΠΠΑ 81/19 στη στην οδό Βασιλέως Παύλου 13 και Γρηγόρη Αυξεντίου γωνία - ενορία Τρυπιώτης
Last Modified: 14/8/2019 9:24:05 πμ