Δήμος Λευκωσίας - Αίτηση ΠΠΑ 100/19 στην οδό Πειραιώς 18 - ενορία Αγίου Ιωάννη
Αίτηση ΠΠΑ 100/19 στην οδό Πειραιώς 18 - ενορία Αγίου Ιωάννη

Αίτηση ΠΠΑ 100/19 στην οδό Πειραιώς 18 - ενορία Αγίου Ιωάννη


Δευτέρα, 26 Αυγ. 2019
Ενοποίηση 2 καταστημάτων και μετατροπή τους σε καφενείο και επέκταση στην ΣΤΟΑ Μουσκη. 


Αναφορικά με τηv προτεινόμενη ανάπτυξη δηλώvω ότι:


 Security code

Αίτηση ΠΠΑ 100/19 στην οδό Πειραιώς 18 - ενορία Αγίου Ιωάννη
Last Modified: 26/8/2019 3:32:38 μμ