Δήμος Λευκωσίας - Αίτηση ΠΠΑ 206/19 στην οδό Ταγματάρχη Δημ. Πουλίου, στην ενορία Αγίου Ανδρέα
Αίτηση ΠΠΑ 206/19 στην οδό Ταγματάρχη Δημ. Πουλίου, στην ενορία Αγίου Ανδρέα

Αίτηση ΠΠΑ 206/19 στην οδό Ταγματάρχη Δημ. Πουλίου, στην ενορία Αγίου Ανδρέα


Παρασκευή, 10 Ιαν. 2020
Τροποποιήσεις στο ισόγειο κατάστημα και αλλαγή χρήσης τμήματος του σε σνακ μπαρ με υπαίθρια εστίαση.


Αναφορικά με τηv προτεινόμενη ανάπτυξη δηλώvω ότι:


 Security code

Αίτηση ΠΠΑ 206/19 στην οδό Ταγματάρχη Δημ. Πουλίου, στην ενορία Αγίου Ανδρέα
Last Modified: 10/1/2020 1:22:57 μμ