Δήμος Λευκωσίας - Αίτηση ΠΠΑ 31/17 στην οδό Στασάνδρου και Γρηγορίου Ξενοπούλου γωνία , Ενορία Τρυπιώτης.
Αίτηση ΠΠΑ 31/17 στην οδό Στασάνδρου και Γρηγορίου Ξενοπούλου γωνία , Ενορία Τρυπιώτης.

Αίτηση ΠΠΑ 31/17 στην οδό Στασάνδρου και Γρηγορίου Ξενοπούλου γωνία , Ενορία Τρυπιώτης.


Τρίτη, 14 Μαρ. 2017
Αλλαγή χρήσης Καταστήματος σε Μπαρ.

Αναφορικά με τηv προτεινόμενη ανάπτυξη δηλώvω ότι:
 
 Security code
Αίτηση ΠΠΑ 31/17 στην οδό Στασάνδρου και Γρηγορίου Ξενοπούλου γωνία , Ενορία Τρυπιώτης.
Last Modified: 14/3/2017 1:55:17 μμ