Δήμος Λευκωσίας - Αίτηση ΠΠΑ 186/17 στη λεωφ. Νίκης 5, ενορία Άγιοι Ομολογητές
Αίτηση ΠΠΑ 186/17 στη λεωφ. Νίκης 5, ενορία Άγιοι Ομολογητές

Αίτηση ΠΠΑ 186/17 στη λεωφ. Νίκης 5, ενορία Άγιοι Ομολογητές


Παρασκευή, 27 Οκτ. 2017
Αλλαγή χρήσης καταστήματος σε κατάστημα πώλησης έτοιμων φαγητών «Take away & delivery».

Αναφορικά με τηv προτεινόμενη ανάπτυξη δηλώvω ότι:
 Security code
Αίτηση ΠΠΑ 186/17 στη λεωφ. Νίκης 5, ενορία Άγιοι Ομολογητές
Last Modified: 27/10/2017 12:29:50 μμ