Δήμος Λευκωσίας - Αίτηαη ΠΠΑ 209/17 στη λεωφ. Λάρνακος 43, ενορία Παναγία
Αίτηαη ΠΠΑ 209/17 στη λεωφ. Λάρνακος 43, ενορία Παναγία

Αίτηαη ΠΠΑ 209/17 στη λεωφ. Λάρνακος 43, ενορία Παναγία


Τετάρτη, 01 Νοε. 2017
Αλλαγή χρήσης δύο καταστημάτων και αποθήκης σε εστιατόριο με υπαίθρια εστίαση.

Αναφορικά με τηv προτεινόμενη ανάπτυξη δηλώvω ότι:
 Security code
Αίτηαη ΠΠΑ 209/17 στη λεωφ. Λάρνακος 43, ενορία Παναγία
Last Modified: 1/11/2017 9:52:14 πμ