Δήμος Λευκωσίας - Αίτηση ΠΠΑ 86/18 στην οδό Λήδρας 231
Αίτηση ΠΠΑ 86/18 στην οδό Λήδρας 231

Αίτηση ΠΠΑ 86/18 στην οδό Λήδρας 231


Δευτέρα, 07 Ιαν. 2019
Ενοποίηση και αλλαγή χρήσης 2 καταστημάτων σε μπαρ. (Υφιστάμενο ΤΑFJACK).

Αναφορικά με τηv προτεινόμενη ανάπτυξη δηλώvω ότι:
 Security code
Αίτηση ΠΠΑ 86/18 στην οδό Λήδρας 231
Last Modified: 7/1/2019 12:08:12 μμ