Δήμος Λευκωσίας - Αίτηση ΠΠΑ 243/18 στη γωνία των οδών Πινδάρου και Θουκικίδου 7, ενορία Αγίου Αντωνίου
Αίτηση ΠΠΑ 243/18 στη γωνία των οδών Πινδάρου και Θουκικίδου 7, ενορία Αγίου Αντωνίου

Αίτηση ΠΠΑ 243/18 στη γωνία των οδών Πινδάρου και Θουκικίδου 7, ενορία Αγίου Αντωνίου


Δευτέρα, 07 Ιαν. 2019
Αλλαγή χρήσης καταστήματος σε «εστιατόριο» χωρίς μουσική με υπαίθρια εστίαση.

Αναφορικά με τηv προτεινόμενη ανάπτυξη δηλώvω ότι:
 Security code
Αίτηση ΠΠΑ 243/18 στη γωνία των οδών Πινδάρου και Θουκικίδου 7, ενορία Αγίου Αντωνίου
Last Modified: 7/1/2019 12:14:10 μμ