Δήμος Λευκωσίας - Αίτηση ΠΠΑ 290/18 στη γωνία των οδών Στασάνδρου και Αγίας Ελένης (Μέγαρο Γαλαξίας)
Αίτηση ΠΠΑ 290/18 στη γωνία των οδών Στασάνδρου και Αγίας Ελένης (Μέγαρο Γαλαξίας)

Αίτηση ΠΠΑ 290/18 στη γωνία των οδών Στασάνδρου και Αγίας Ελένης (Μέγαρο Γαλαξίας)


Τρίτη, 12 Μαρ. 2019
Ενοποίηση δύο καταστημάτων αρ.19 & αρ.20 και αλλαγή χρήσης τους σε εστιατόριο.


Αναφορικά με τηv προτεινόμενη ανάπτυξη δηλώvω ότι:


 Security codeΑίτηση ΠΠΑ 290/18 στη γωνία των οδών Στασάνδρου και Αγίας Ελένης (Μέγαρο Γαλαξίας)
Last Modified: 14/3/2019 9:29:49 πμ