Δήμος Λευκωσίας - Κατακύρωση Προσφορών
Κατακύρωση Προσφορών

Κατακύρωση Προσφορών


Προσφορά αρ. 122/2017 Προσφορά αρ. 122/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την προμήθεια μηχανέλαιων για το έτος 2018.
Προσφορά αρ. 114/2016 Προσφορά αρ. 114/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την παροχή υπηρεσιών μηχανικής σάρωσης για τις ανάγκες του Δήμου Λευκωσίας.
Προσφορά αρ. 107/2015 Προσφορά αρ. 107/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη κατασκευή διάφορων οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου Κεφ. 96 – Συμβόλαια 4 – 5 (Άγιοι Ομολογητές) επιπλέον δρόμοι.
Προσφορά αρ. 128/2016 Προσφορά αρ. 128/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες δαπεδοστρώσεων στη λεωφόρο Κωστάκη Παντελίδη.
Προσφορά αρ. 135/2016 Προσφορά αρ. 135/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολισθήρα στο δυτικό στηθαίο της γέφυρας στο έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας.
Προσφορά αρ. 57/2017 Προσφορά αρ. 57/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Εγκατάσταση και αποξήλωση του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου 2017.
Προσφορά αρ. 33/2017 Προσφορά αρ. 33/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή υπηρεσιών για την ασφάλιση της Δημοτικής περιουσίας.
Προσφορά αρ. 117/2016 Προσφορά αρ. 117/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια ρυθμιστικών φώτων τροχαίας και τύπου Πέλικαν.
Προσφορά αρ. 106/2016 Προσφορά αρ. 106/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια μηχανέλαιων για το έτος 2017.
Προσφορά αρ. 97/2016 Προσφορά αρ. 97/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες στατικής στήριξης/αποκατάστασης στατικής επάρκειας/μερικής επιδιόρθωσης της διατηρητέας οικοδομής στην οδό Αριστοκύπρου 6 στη Λαϊκή Γειτονιά.
Προσφορά αρ. 17/2017 Προσφορά αρ. 17/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες τοποθέτησης οχετών κάτω από την υφιστάμενη γέφυρα στην Πλατεία Μακαρίου Β’ παρά τον χώρο στάθμευσης Ποδοκάταρο.
Προσφορά αρ. 151/2016 Προσφορά αρ. 151/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Investigation of defects in structural concrete elements & rectification proposal - Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και του περιβάλλοντα χώρου.
Προσφορά αρ. 16/2017 Προσφορά αρ. 16/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατασκευή πάρκου τροχοσανίδας στη Λευκωσία.
Προσφορά αρ. 9/2017 Προσφορά αρ. 9/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια Γραφείων εργοταξίου για την ομάδα παρακολούθησης του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας.
Προσφορά αρ. 153/2016 Προσφορά αρ. 153/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη κατασκευή διαφόρων οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 16 (Άγιοι Ομολογητές) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του περί ρυθμίσεως οδών και οικοδομών νόμου, Κεφ. 96.
Προσφορά αρ. 64/2016 Προσφορά αρ. 64/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Δημιουργία Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη λεωφ. Ομήρου.
Προσφορά αρ. 156/2016 Προσφορά αρ. 156/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για εκμίσθωση οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το έτος 2017 - Αναθεωρημένη Τιμή
Προσφορά αρ. 124/2016 Προσφορά αρ. 124/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για αγορά υπηρεσίων για τον καθαρισμό οικοπέδων, αυλακιών και άλλων ανοικτών χώρων στον Δήμο Λευκωσίας για το έτος 2017.
Προσφορά αρ. 122/2016 Προσφορά αρ. 122/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση πτωμάτων ζώων (σκύλων, γάτων) και οικόσιτων ζώων και πτηνών από τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλατζιάς, Αγ. Δομετίου, Έγκωμης, Λακατάμιας, Λατσιών και Τσερίου.
Προσφορά αρ. 115/2016 Προσφορά αρ. 115/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για εκμίσθωση περιεκτών / μηχανημάτων ενδιάμεσης αποθήκευσης αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων για τις ανάγκες του Γραφείου Καθαριότητας για το έτος 2017.
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|