Δήμος Λευκωσίας - Κατακύρωση Προσφορών
Κατακύρωση Προσφορών

Κατακύρωση Προσφορών


27 Ιουλ. 2018
Προσφορά αρ. 39/2018 Προσφορά αρ. 39/2018 Download (Λήψη Αρχείου)
Για διαχείριση / ασφαλή φύλαξη και ψηφιοποίηση των τόμων / φακέλων / εγγράφων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκωσίας
Προσφορά αρ. 147/2017 Προσφορά αρ. 147/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την εκμίσθωση περιεκτών / μηχανημάτων ενδιάμεσης αποθήκευσης αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων για τις ανάγκες του Γραφείου Καθαριότητας για το έτος 2018.
Προσφορά αρ. 146/2017 Προσφορά αρ. 146/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την εκμίσθωση οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το έτος 2018.
Προσφορά αρ. 145/2017 Προσφορά αρ. 145/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την παροχή υπηρεσιών για την κένωση και απολύμανση βυθιζόμενων κάδων που βρίσκονται τοποθετημένοι εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Λευκωσίας.
Προσφορά αρ. 122/2017 Προσφορά αρ. 122/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την προμήθεια μηχανέλαιων για το έτος 2018.
Προσφορά αρ. 114/2016 Προσφορά αρ. 114/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την παροχή υπηρεσιών μηχανικής σάρωσης για τις ανάγκες του Δήμου Λευκωσίας.
Προσφορά αρ. 107/2015 Προσφορά αρ. 107/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη κατασκευή διάφορων οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου Κεφ. 96 – Συμβόλαια 4 – 5 (Άγιοι Ομολογητές) επιπλέον δρόμοι.
Προσφορά αρ. 128/2016 Προσφορά αρ. 128/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες δαπεδοστρώσεων στη λεωφόρο Κωστάκη Παντελίδη.
Προσφορά αρ. 135/2016 Προσφορά αρ. 135/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολισθήρα στο δυτικό στηθαίο της γέφυρας στο έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας.
Προσφορά αρ. 57/2017 Προσφορά αρ. 57/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Εγκατάσταση και αποξήλωση του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου 2017.
Προσφορά αρ. 33/2017 Προσφορά αρ. 33/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή υπηρεσιών για την ασφάλιση της Δημοτικής περιουσίας.
Προσφορά αρ. 117/2016 Προσφορά αρ. 117/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια ρυθμιστικών φώτων τροχαίας και τύπου Πέλικαν.
Προσφορά αρ. 106/2016 Προσφορά αρ. 106/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια μηχανέλαιων για το έτος 2017.
Προσφορά αρ. 97/2016 Προσφορά αρ. 97/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες στατικής στήριξης/αποκατάστασης στατικής επάρκειας/μερικής επιδιόρθωσης της διατηρητέας οικοδομής στην οδό Αριστοκύπρου 6 στη Λαϊκή Γειτονιά.
Προσφορά αρ. 17/2017 Προσφορά αρ. 17/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες τοποθέτησης οχετών κάτω από την υφιστάμενη γέφυρα στην Πλατεία Μακαρίου Β’ παρά τον χώρο στάθμευσης Ποδοκάταρο.
Προσφορά αρ. 151/2016 Προσφορά αρ. 151/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Investigation of defects in structural concrete elements & rectification proposal - Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και του περιβάλλοντα χώρου.
Προσφορά αρ. 16/2017 Προσφορά αρ. 16/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατασκευή πάρκου τροχοσανίδας στη Λευκωσία.
Προσφορά αρ. 9/2017 Προσφορά αρ. 9/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια Γραφείων εργοταξίου για την ομάδα παρακολούθησης του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας.
Προσφορά αρ. 153/2016 Προσφορά αρ. 153/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη κατασκευή διαφόρων οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 16 (Άγιοι Ομολογητές) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του περί ρυθμίσεως οδών και οικοδομών νόμου, Κεφ. 96.
Προσφορά αρ. 64/2016 Προσφορά αρ. 64/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Δημιουργία Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη λεωφ. Ομήρου.
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >|