Δήμος Λευκωσίας - Κατακύρωση Προσφορών
Κατακύρωση Προσφορών

Κατακύρωση Προσφορών


Προσφορά αρ. 156/2016 Προσφορά αρ. 156/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για εκμίσθωση οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το έτος 2017 - Αναθεωρημένη Τιμή
Προσφορά αρ. 124/2016 Προσφορά αρ. 124/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για αγορά υπηρεσίων για τον καθαρισμό οικοπέδων, αυλακιών και άλλων ανοικτών χώρων στον Δήμο Λευκωσίας για το έτος 2017.
Προσφορά αρ. 122/2016 Προσφορά αρ. 122/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση πτωμάτων ζώων (σκύλων, γάτων) και οικόσιτων ζώων και πτηνών από τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλατζιάς, Αγ. Δομετίου, Έγκωμης, Λακατάμιας, Λατσιών και Τσερίου.
Προσφορά αρ. 115/2016 Προσφορά αρ. 115/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για εκμίσθωση περιεκτών / μηχανημάτων ενδιάμεσης αποθήκευσης αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων για τις ανάγκες του Γραφείου Καθαριότητας για το έτος 2017.
Προσφορά αρ. 114/2016 Προσφορά αρ. 114/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για παροχή υπηρεσιών μηχανικής σάρωσης για τις ανάγκες του Δήμου Λευκωσίας.
Προσφορά αρ. 113/2016 Προσφορά αρ. 113/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την παροχή υπηρεσιών για την κένωση και απολύμανση βυθιζόμενων κάδων που βρίσκονται τοποθετημένοι εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου.
Προσφορά αρ. 112/2016 Προσφορά αρ. 112/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την εκμίσθωση οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το έτος 2017.
Προσφορά αρ. 104/2016 Προσφορά αρ. 104/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων εντός των τειχών τμήματος ανατολικής περιοχής πεζοδρόμων Λήδρας - Ονασαγόρου.
Προσφορά αρ. 101/2016 Προσφορά αρ. 101/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για τους δημοτικούς χώρους του Δήμου Λευκωσίας.
Προσφορά αρ. 139/2016 Προσφορά αρ. 139/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού συστήματος YLATIS.
Προσφορά αρ. 87/2016 Προσφορά αρ. 87/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για τις επιδιορθώσεις οδοστρωμάτων για το έτος 2017 στη Λευκωσία.
Προσφορά αρ. 88/2016 Προσφορά αρ. 88/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την συντήρηση τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος για το έτος 2017 στη Λευκωσία.
Προσφορά αρ. 86/2016 Προσφορά αρ. 86/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για τις επιδιορθώσεις πεζοδρομίων για το έτος 2017 στη Λευκωσία.
Προσφορά αρ. 89/2016 Προσφορά αρ. 89/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την οριζόντια σήμανση οδών για το έτος 2017 στη Λευκωσία.
Προσφορά αρ. 35/2016 Προσφορά αρ. 35/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατασκευή τμήματος της οδού Τρικάλων παρά το Γ’ Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας στη Λευκωσία
Προσφορά αρ. 12/2016 Προσφορά αρ. 12/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Ανάπλαση τμήματος παλιού πυρήνα Καϊμακλίου - Συντήρηση / αποκατάσταση όψεων και ανάπλαση δρόμων - Υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφελείας - Φάση Δ
Προσφορά αρ. 141/2015 Προσφορά αρ. 141/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Οριζόντια σήμανση οδών για το έτος 2016
Προσφορά αρ. 83/2015 Προσφορά αρ. 83/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη κατασκευή διάφορων οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, Συμβόλαια 2 – 3 (Άγιος Ανδρέας)
Προσφορά αρ. 29/2016 Προσφορά αρ. 29/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Ανάπλαση Εξωτερικού περιμετρικού τόξου Τάφρου Φάση Α1&Α2
Προσφορά αρ. 175/2015 Προσφορά αρ. 175/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Για τη διαχείριση και ασφαλή φύλαξη των εγγράφων, τομών, φακέλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκωσίας
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >|