Δήμος Λευκωσίας - Κατακύρωση Προσφορών
Κατακύρωση Προσφορών

Κατακύρωση Προσφορών


Προσφορά αρ. 142/2015 Προσφορά αρ. 142/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος για το έτος 2016
Προσφορά αρ. 155/2015 Προσφορά αρ. 155/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Τοποθέτηση αγωγού πιέσεως για άδρευση από το πάρκο Περνέρα μέχρι τον κυκλικό κόμβο ΣΟΠΑΖ.
Προσφορά αρ. 107/2015 Προσφορά αρ. 107/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη κατασκευή διαφόρων οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, Συμβόλαια 4 – 5 (Άγιοι Ομολογητές)
Προσφορά αρ. 75/2014 Προσφορά αρ. 75/2014 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου
Προσφορά αρ. 35/2015 Προσφορά αρ. 35/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την κατάλληλη κατασκευή διαφόρων οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, Συμβόλαια 10-13-14
Προσφορά αρ. 151/2015 Προσφορά αρ. 151/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χορτοτάπητα και εξοπλισμού στο υφιστάμενο γήπεδο αθλοπαιδιών παρά το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στον Άγιο Ανδρέα
Προσφορά αρ. 106/2015 Προσφορά αρ. 106/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Αγορά υπηρεσιών συντήρησης δεντροστοιχίων και κλαδέματος δέντρων
Προσφορά αρ. 97/2015 Προσφορά αρ. 97/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Αγορά υπηρεσιών για τη φύλαξη του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου
Προσφορά αρ. 192/2015 Προσφορά αρ. 192/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Αγορά υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων, αυλακιών και άλλων ανοικτών χώρων στο Δήμο Λευκωσίας για το έτος 2016
Προσφορά αρ. 197/2015 Προσφορά αρ. 197/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την εκμίσθωση Οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το έτος 2016
Προσφορά αρ. 169/2015 Προσφορά αρ. 169/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Εκμίσθωση περιεκτών/μηχανημάτων ενδιάμεσης αποθήκευσης αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων
Προσφορά αρ. 168/2015 Προσφορά αρ. 168/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Εκμίσθωση οχημάτων για τις ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας
Προσφορά αρ. 167/2015 Προσφορά αρ. 167/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών για την κένωση και απολύμανση βυθιζόμενων κάδων
Προσφορά αρ. 88/2015 Προσφορά αρ. 88/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια σκυβαλοδοχείων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκωσίας
Προσφορά αρ. 60/2015 Προσφορά αρ. 60/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Συντήρηση χορτοτάπητα στο γήπεδο Βορείου Πόλου
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|