Δήμος Λευκωσίας - Δημόσιες Προσφορές (2013)
Δημόσιες Προσφορές (2013)

Δημόσιες Προσφορές (2013)


30 Δεκ. 2013
Διαγωνισμός Διαγωνισμός Download (Λήψη Αρχείου)
Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση άδειας χρήσης, εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου
1) Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης, εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου

2) Το κριτήριο ανάθεσης είναι η υψηλότερη τιμή ενοικίασης που θα προταθεί από τον κάθε ενδιαφερόμενο.

3) Η περίοδος ενοικίασης θα είναι για περίοδο δύο χρόνων με δικαίωμα για ετήσια ανανέωση.

4) Σε περίπτωση ετήσιας ανανέωσης που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δυο ημερών, το ενοίκιο θα αναθεωρηθεί μετά από διαπραγμάτευση .

5) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους όρους παραχώρησης της καντίνας αλλά και τη συμφωνία από τα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας που βρίσκονται στην Πλατεία Ελευθερίας , Κτίριο Γραμματείας (από την υποδοχή), 1500 Λευκωσία τηλέφωνο 22797192/193 και την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy

6) H προθεσμία υποβολής είναι η Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, ώρα 10:00 το πρωί.

7) Ο τόπος υποβολής είναι το κιβώτιο προσφορών του Δήμου Λευκωσίας, στην Πλατεία Ελευθερίας Τ.Θ.21015 1500 Λευκωσία.

8) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με επιστολή τους να αναφέρουν το μηνιαίο ενοίκιο χωρίς ΦΠΑ που είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν στο Δήμο.

9) Εξαιρετικά χαμηλές τιμές που θα προταθούν για ενοίκιο δεν θα γίνονται αποδεκτές από το Δήμο.

10) Ο Επιτυχόντας πριν την υπογραφή της συμφωνίας πρέπει να καταβάλει ως ντεπόζιτο στο δημοτικό ταμείο ενοίκια έξι μηνών, τα οποία θα του επιστραφούν με τη λήξη της συμφωνίας νοουμένου ότι έχει τακτοποιήσει όλες τις οφειλές του στο Δήμο με τη λήξη της συμφωνίας.

11) Ο επιτυχόντας είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να εφαρμόζει πιστά τους όρους του Παραρτήματος Ι ,Παράρτημα ΙΙ.
12) Για επιτόπια επίσκεψη στο χώρο της καντίνας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Φροντιστή του χώρου Αντώνη Παπαδόπουλο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 99353255.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους παραχώρησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ειρήνη Αχιλλέως, Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 22797224 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Irene.Achilleos@nicosiamuncipality.org.cy
10 Δεκ. 2013
Προσφορά Αρ. 171/2013 Προσφορά Αρ. 171/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών για Καθαρισμό Οικοπέδων, Αυλακιών και άλλων Ανοικτών χώρων στο Δήμο Λευκωσίας για το Έτος 2014.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 10 Ιανουαρίου 2014. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 10 Ιανουαρίου 2014.
10 Δεκ. 2013
Προσφορά Αρ. 172/2013 Προσφορά Αρ. 172/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Εκμίσθωση Μηχανημάτων για το Χώρο Εργασίας του Σκυβαλότοπου Κοτσιάτη και για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το έτος 2014.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 30 Δεκεμβρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 30 Δεκεμβρίου 2013.
01 Νοε. 2013
Προσφορά Αρ. 27/2013 Προσφορά Αρ. 27/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες Διορισμένης Υπεργολαβίας για Προμήθεια, Παράδοση και Περίοδο Ευθύνης για Ελαττώματα, Φωτιστικών Σωμάτων και Προμήθεια Παράδοση, Εγκατάσταση και Περίοδο Ευθύνης για Ελαττώματα για Συστήματα Ελέγχου καθώς και Εκπαίδευση για το Έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπογείου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου 2013.
30 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 57/2013 Προσφορά Αρ. 57/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Ηλεκτρομηχανολόγων Μηχανικών και Μελετητή Φωτισμού για το Έργο: Αναβάθμιση του εμπορικού τριγώνου μεταξύ των Λεωφόρων Αρχ. Μακαρίου Γ, Ευαγόρου και οδού Στασικράτους.
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 27 Νοεμβρίου 2013.
18 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 80/2013 Προσφορά Αρ. 80/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Διευκόλυνση Προσβάσεων στο Σταθμό Μετεπιβίβασης της Πλατείας Σολωμού – Επίπεδο Τάφρου - (κατασκευαστική Φάση Δ)
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 29 Νοεμβρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 29 Νοεμβρίου 2013
11 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 119/2013 Προσφορά Αρ. 119/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Διορθωτική Προκήρυξη, Προμήθεια Εξοπλισμού Ανίχνευσης και Αναγνώρισης Οχημάτων και Ενημέρωσης Οδηγών.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου 2013.
10 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 119/2013 Προσφορά Αρ. 119/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια Εξοπλισμού Ανίχνευσης και Αναγνώρισης Οχημάτων και Ενημέρωσης Οδηγών.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου 2013.
09 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 139/2013 Προσφορά Αρ. 139/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Διορθωτική Προκήρυξη, Για την Αγορά Υπηρεσιών Φύλαξης του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου για 2 χρόνια.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Δευτέρας 7 Οκτωβρίου 2013.  Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 21 Οκτωβρίου 2013.
04 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 144/2013 Προσφορά Αρ. 144/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την Εκμίσθωση Μηχανημάτων για το Χώρο Εργασίας του Σκυβαλότοπου Κοτσιάτη και για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το Έτος 2014.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2013.  Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2013.
04 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 143/2013 Προσφορά Αρ. 143/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την Αγορά Υπηρεσιών για την Κένωση και Απολύμανση Βυθιζόμενων Κάδων που βρίσκονται Τοποθετημένοι εντός των Δημοτικών Ορίων του Δήμου Λευκωσίας.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2013
04 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 78/2013 Προσφορά Αρ. 78/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Ανάπλαση Παλαιού Δημαρχείου στην εντός των Τοιχών Πόλη της Λευκωσίας - Φάση Δ.
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 15 Νοεμβρίου 2013.
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >|