Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 83/2015
Προσφορά Αρ. 83/2015


11 Ιουν. 2015
Προσφορά Αρ. 83/2015 Προσφορά Αρ. 83/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 17, του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96 – Συμβόλαιο 2-3 (Άγιος Ανδρέας).

Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου 2015.