Δήμος Λευκωσίας - Διαγωνισμός Αρ. 1/2016
Διαγωνισμός Αρ. 1/2016

21 Μαρ. 2016
Διαγωνισμός Αρ. 1/2016 Διαγωνισμός Αρ. 1/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για τη διάθεση υποστατικού στην οδό Λήδρας 62 (πρώην Αίθουσα Ειρήνη)
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για τη διάθεση υποστατικού στην οδό Λήδρας 62 (πρώην Αίθουσα Ειρήνη)