Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας (η σημερινή πρόοδος)
Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας (η σημερινή πρόοδος)

Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας (η σημερινή πρόοδος)