Δήμος Λευκωσίας - ΓΕΠΔ Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλί

ΓΕΠΔ Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλί

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Επικοινωνήστε μαζί μας / ΓΕΠΔ Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλί
+357 22 797 007
+357 22 344 587


 Security code


Δημαρχείο Λευκωσίας
Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή
8:00π.μ. - 3:00μ.μ.
+357 22 797 000
+357 22 663 363
Γραφείο Εξυπηρέτησης & Πληροφόρησης
Δευτέρα - Παρασκευή
8:00π.μ. - 3:15μ.μ.
+357 22 797 007
+357 22 663 363
Δημοτικό Ταμείο
Παλιάς Ηλεκτρικής 13, 1016 Παλιά Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή
8.00π.μ. - 2.30μ.μ.