Δήμος Λευκωσίας - ΓΕΠΔ Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλί

ΓΕΠΔ Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλί

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Επικοινωνήστε μαζί μας / ΓΕΠΔ Γραμμικό Πάρκο Καϊμακλί
+357 22 797 007
+357 22 344 587


 Security code


Γραφείο Εξυπηρέτησης & Πληροφόρησης
Δευτέρα - Παρασκευή
8:00π.μ. - 3:15μ.μ.
+357 22 797 007
+357 22 663 363
Πράσινο Σημείου Δήμου Λευκωσίας
Οδός Γιάννη Κορομία 2, Καϊμακλί
99878600